ทำความรู้จักกับ ยูนี่ ออนไลน์

Disrupt ต้นทุนธุรกิจรีไซเคิล ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทยคืนทุนไว ได้กำไรแน่นอน

Image

Unii Recycle

ติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับ Unii Recylce

Image

Unii Truck

ติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับ Unii Truck

Image

Unii Food&Drinks

ติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับ Unii Food&Drinks

Image

Unii Chat

ติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับ Unii Chat

Why Recycle Business?

ธุรกิจรีไซเคิล คือ ธุรกิจที่ดำเนินการเก็บรวบรวมเศษวัสดุและชิ้นส่วนโลหะและอโลหะที่ใช้แล้วและไม่เป็น อันตราย เช่น ขยะจากครัวเรือน กระดาษ พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะต่างๆ และสิ่งของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น เพื่อขายส่งโดยไม่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป และธุรกิจที่ดำเนินการ แปรรูปเพื่อนำมาเป็นวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยกระบวนการแปรสภาพทางกลหรือทางเคมี

Unii News ข่าวสาร ยูนี่

บทความดีๆจาก ยูนี่ ออนไลน์

MEET OUR TEAM

รายชื่อทีมผู่ก่อตั้ง UNII

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

ผู้ร่วมก่อตั้ง
ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัทยูนี่ ออนไลน์ จำกัด

คุณธีระชัย จึงวิวัฒณาภรณ์

ผู้ร่วมก่อตั้ง
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศกลุ่มบริษัทยูนี่ ออนไลน์ จำกัด

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

ผู้ร่วมก่อตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มบริษัทยูนี่ ออนไลน์ จำกัด

คุณศิวัช ภูธนแสงทอง

ผู้ร่วมก่อตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทยูนี่ ออนไลน์ จำกัด

คุณเฟาซีย์ ออสันตินุตสกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุธองค์กรกลุ่มบริษัทยูนี่ ออนไลน์ จำกัด

คุณทนงค์ มาถาวร

ผู้ร่วมก่อตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มบริษัทยูนี่ ออนไลน์ จำกัด